ÚVODNÍ STRANA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DĚDICTVÍ


Dodatečné řízení o dědictví

Vyjde-li po skončení dědického řízení najevo, že zemřelý vlastnil další majetek, který nebyl předmětem dědického řízení, je třeba, aby dědici požádali o dodatečné projednání dědictví.

V žádosti o dodatečné dědické řízení je nutno uvést přesné údaje o zemřelém (tj. jeho jméno, příjmení, datum narození, poslední bydliště a datum úmrtí), údaj o tom, kdo je dědicem zemřelého (tedy kdo byl dědicem v původním dědickém řízení - okruh dědiců již jednou zjištěný nelze měnit, a pokud někdo z původních dědiců zemřel, je vhodné uvést rovněž údaj o jeho posledním bydlišti a datu úmrtí, aby soud mohl dohledat jeho právní nástupce) a údaje o majetku, který nově vyšel najevo.

Žádost je třeba podat u soudu, u něhož proběhlo původní dědické řízení (nebo, pokud původní dědické řízení vedlo bývalé státní notářství, je žádost třeba podat u soudu, v jehož obvodu bylo poslední bydliště zemřelého).

Tiskopis žádosti o dodatečné projednání dědictví je možné vyplnit v notářské kanceláři.